Site Kullanım Koşulları

SİTE KULLANIM KOŞULLARI
Siteye erişiminizde veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanamayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. “www.motostok.com” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
Bu kullanım hükümleri ve koşullarında (“Hükümler ve Koşullar”), “biz”, “bizim” ve “bize/bizi” MOTOSTOK markasının ve/veya tüm bağlı kuruluşlarının ya da iştiraklerinin sahibi olarak PINAR ÖZGEN ELALDI BODRUM MOTOSİKLET firmasını ifade ederken, “siz” https://www.motostok.com adresindeki web sitesinin kullanıcılarını ifade eder.

Bu web sitesinin kullanımı zaman zaman değişebilecektir, bu Hüküm ve Koşulları kabul ettiğinizi belirtir. Bu Hükümler ve Koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen bu Web sitesini kullanmayınız. Kullanımla ilgili bu Hükümler ve Koşullar’ı istediğimiz zaman değiştirme, düzeltme veya güncelleme hakkını saklı tutarız. Siz de bu değişikliklere, düzeltmelere veya güncellemelere bağlı olduğunuzu kabul edersiniz.

Site İçeriği
Resimler, fotoğraflar, ürünler, görüntüler, sanatsal çalışmalar, tasarımlar, metinler, grafikler, logolar, düğme simgeleri, sesli klipler ve yazılımlar da dahil olmak üzere bu Web sitesinde görünen tüm materyaller (toplu olarak “İçerik”) PINAR ÖZGEN ELALDI BODRUM MOTOSİKLET’ in mülkiyetindedir veya PINAR ÖZGEN ELALDI BODRUM MOTOSİKLET tarafından denetlenmekte ve dünya çapındaki ticari marka telif hakkı yasaları tarafından korunmaktadır. Web sitesinin İçeriği ve bir bütün olarak Web sitesi yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için tasarlanmıştır.

Bu Web sitesinden içerik indiremez veya Web sitesindeki herhangi bir telif hakkını ya da diğer mülkiyet bildirimlerini değiştiremez, gizleyemez veya silemezsiniz. Bu web sitesindeki herhangi bir materyal veya yazılımda mevcut olan hiçbir hak, yetki veya çıkar, bu bilgisayarı kullanımınızdan dolayı size devredilemez. Buradaki hiçbir İçeriği, bu web sitesini veya bununla ilgili hiçbir yazılımı, kısmen ya da tamamen çoğaltamaz, yayımlayamaz, aktaramaz, dağıtamaz, açıklayamaz, değiştiremez, bunlardan türetilmiş çalışmalar oluşturamaz veya bu ürünleri satamaz ya da bunların satışına katılamaz veya hiçbir şekilde bunları suiistimal edemezsiniz.

Fikri Mülkiyet Hakkı
Bu Web sitesindeki tüm ticari markalar, hizmet markaları ve ticari adlar BODRUM MOTOSİKLET in mülkiyetindedir. BODRUM MOTOSİKLET in yazılı izni olmaksızın hiçbir içerik hiçbir şekilde kullanılamaz. Bu Web sitesinde açıklanan ve/veya gösterilen logolar, tasarımlar, reklamlar ve görüntüler BODRUM MOTOSİKLET ya da başka bir üçüncü tarafın sahip olduğu diğer fikri mülkiyet haklarının konusu olabilir. Bu fikri mülkiyet haklarıyla ilgili hiçbir lisans verilmez. Bu Web sitesi ve Web sitesinin tüm İçeriği ve bunların seçimi ile düzenlenmesi geçerli telif hakkı yasaları kapsamında derleme olarak korunmaktadır.

Bilgilerin Doğruluğu
Bu web sitesindeki bilgiler PINAR ÖZGEN ELALDI BODRUM MOTOSİKLET tarafından iç ve dış kaynaklardan derlenmiştir. Bu tür bilgilerin eksiksizliği veya doğruluğu ile ilgili hiçbir beyan veya garanti verilmemektedir. Bu web sitesindeki materyalleri esas almanın riski size aittir. Bu web sitesi dizgi hatalarını, eksik veya güncel olmayan bilgileri içerebilir. BODRUM MOTOSİKLET, önceden bildirmeksizin, istediği zaman bu Web sitesindeki bilgilerde ya da burada açıklanan hizmetlerde değişiklik yapma veya bu tür bilgileri güncelleme hakkını saklı tutar. Ancak BODRUM MOTOSİKLET bu bilgileri düzeltme ve güncellemeyi taahhüt etmez.

Diğer Web Sitesi Bağlantıları
BODRUM MOTOSİKLET, bu web sitesinden erişebileceğiniz diğer web sitelerinin içeriği ile ilgili olarak herhangi bir açıklamada bulunmamaktadır. Bu Web sitesi dışındaki herhangi bir web sitesine eriştiğinizde, lütfen bu web sitesinin BODRUM MOTOSİKLET den bağımsız olduğunu ve BODRUM MOTOSİKLET’ in bu web sitesindeki içerik üzerinde denetim sağlamadığını unutmayın. Başka bir web sitesine yönelik bağlantı, BODRUM MOTOSİKLET’ in bu web sitesinin içeriği veya kullanımıyla ilgili sorumluluğu tasdik ya da kabul ettiği anlamına gelmez.

Tazminat
Bu Web sitesinin kullanımından kaynaklanan ya da bununla ilgili olan veya bu web sitesinde yer alan tüm bilgilere güvenmenizden dolayı ortaya çıkan avukatlık giderleri de dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, tüm talepler, zararlar, giderler ve harcamaları tazmin etmeyi veya BODRUM MOTOSİKLET in bunlardan zarar görmemesini sağlamayı kabul etmiş olursunuz.

Kullanıcı Önerileri
Bu Web sitesinde veya bu Web sitesi yoluyla BODRUM MOTOSİKLET den ifşa edilen, gönderilen veya önerilen ya da bu Web sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak başka bir şekilde ifşa edilen, gönderilen veya önerilen tüm açıklamalar, geri bildirimler, posta kartları, teklifler, görüşler ve diğer öneriler (toplu olarak “Açıklamalar”) BODRUM MOTOSİKLET in mülkiyetindedir ve bu şekilde kalacaktır. Herhangi bir Açıklamanın bu şekilde ifşa edilmesi, gönderilmesi ya da önerilmesi Açıklamalardaki tüm telif haklarında ve tüm diğer fikri mülkiyet haklarında yer alan dünya genelindeki tüm hakların, yetkilerin ve çıkarların BODRUM MOTOSİKLET’ e tahsisini oluşturacaktır. BODRUM MOTOSİKLET bu tür hakların, yetkilerin ve çıkarların tamamına münhasıran sahip olacak ve tüm bu açıklamaların ticari ya da başka herhangi bir şekilde kullanımı konusunda hiçbir şekilde kısıtlanmayacaktır. BODRUM MOTOSİKLET (1) herhangi bir Açıklamayı gizli tutma; (2) herhangi bir Açıklama için size tazminat ödeme veya (3) Açıklamalarınızdan herhangi birini yanıtlamakla yükümlü değildir ve böyle bir yükümlülük altında olmayacaktır. Tarafınızdan BODRUM MOTOSİKLET’ e gönderilen hiçbir açıklamanın telif hakları, ticari markalar, gizlilik veya diğer kişisel ya da mülkiyet hakları da dahil olmak üzere hiçbir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz. Ayrıca tarafınızdan web sitesine gönderilen hiçbir açıklamanın hakaret içerikli ya da diğer şekilde yasa dışı, taciz edici veya müstehcen materyaller içermediğini kabul etmiş olursunuz. Yaptığınız açıklamalar yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır ve bu şekilde kalacaktır.

Geçerli Yasalar
Yasal öneri

Metin, grafik, video, ses ve köprü bağlantılar da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, bu Web sitesinde yer alan bu bilgiler, hizmetler, ürünler ve materyaller “Olduğu Gibi” ve açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın tedarik edilecektir. BODRUM MOTOSİKLET, ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk, yetki, ihlal durumunun olmaması, bilgisayar virüsleri içermeme garantisi ve ticaret ya da performans esnasında ortaya çıkan zımni garantiler de dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, bu tür bilgi hizmetleri, ürünler ve materyallerle ilgili olarak tamamen geçerli yasa uyarınca izin verilen ölçüde açık veya zımni tüm beyanlardan ve garantilerden feragat eder. Bu Web sitesini kullanarak, bu sitenin kullanımının kendi riskinizde olduğunu, bu web sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak yararlandığınız tüm ekipmanlarla ilgili gerekli tüm servis veya onarımlara yönelik tüm masrafların tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve daha önce bu tür zararların gerçekleşme ihtimali konusunda uyarılmış olunsa bile bu Web sitesinin kullanılmasından, kullanılamamasından veya bilgi performansından, bu web sitesinde mevcut hizmetlerden, ürünlerden ve materyallerden kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir hususi, cezai, arızi, cezalandırıcı veya dolaylı zarar ya da herhangi bir zarardan BODRUM MOTOSİKLET’ in sorumlu tutulmayacağını kabul etmiş olursunuz.

Bu Kullanım Hüküm ve Koşulları en son 20 Mayıs 2020 tarihinde güncellenmiştir.

Mesaj Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz? Sorunuza mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışacağız. Acil sipariş ve sorularınız için WHATSAPP 0537 9295202